00355684033335

Veprimtaria kryesore e VALDITRANS është transporti kombëtar dhe ndërkombëtar në rrugë tokësore.
Kompania jonë disponon automjete transportuese bashkëkohore për çdo lloji transporti:

  • Transport i mallrave dhe lëngjeve
  • Transport i mallrave dhe lëngjeve të rrezikshëm -ADR
  • Transporte në grupazh dhe të individualizuar
  • Transporte të vecanta