00355684033335
  • 24/7 komunikim me automjetet
  • Gjurmimi i automjeteve në cdo kohë me GPS
  • Sigurim CMR për të gjitha automjetet
  • Konsolidimi i dërgesave dhe minimizimi i kostove të transportit