00355684033335

Ky shërbim ofrohet në bashkëpunim me agjencitë më të mëdha doganore në rajon dhe Evropë.
Jemi të gatshëm që t`u përshtatemi nevojave dhe kërkesave tuaja.